Jag har nyss skickat in mitt bidrag till idétävlingen hackabi2! Tävlingen går ut på att samla idéer kring hur digitaliseringen av studentexamen ska utvecklas. De första digitala proven har redan hållits, men det finns ännu mycket att göra innan alla ämnen kan skrivas digitalt.

Framtidens studentexamen i matematik? Kanske framtidens studentexamen i matematik?

Mitt bidrag kretsar kring Project Jupyter vad gäller mjukvaran och Raspberry Pi-datorer vad gäller hårdvaran. Eftersom jag är matematik- och fysiklärare har jag fokuserat mest på just de naturvetenskapliga ämnena. Det finns flera utmaningar med att skriva t.ex. matematikprov digitalt och det här är säkert också orsaken till att just matematikprovet hör till de sista som proven ska ska skrivas på papper i studentexamen. Paradoxalt nog används datorer väldigt mycket inom naturvetenskaperna i den akademiska världen, så det finns definitivt potential till utveckling.

Smidig inmatning av matematiska symboler Det går smidigt att skriva snygga matematiska symboler med hjälp av MathQuill.

Den som vill får gärna ta sig en titt på mitt tävlingsbidrag här. Börja t.ex. med att läsa README.ipynb, skumma igenom Beskrivning.ipynb och öppna sedan Kom-igång-med-Jupyter.ipynb. För den som avskyr att “se men inte röra” rekommenderar jag att kopiera den sista filen till ett eget projekt på SageMathCloud för att kunna testa olika saker och göra ändringar i filen. Om du tycker bättre om att titta än att peta kanske det är en bättre idé att öppna Matematik.ipynb för att se hur ett matematikprov + lösning kunde se ut.

Märk väl att det handlar om ett bidrag till en idétävling, inte en färdig implementation av ett provsystem. Det finns alltså ingen anledning till panik om du tycker det här verkar totalt katastrofalt, men du får gärna berätta för mig vad du ser som problematisk så kanske jag får bättre idéer nästa gång! :)